Integritetspolicy & Bokningsvillkor Belgobaren (BEERGARDEN AB)

 

Avbokning:

För sällskap på 8 personer eller fler tas en avgift på 200kr ut per outnyttjad plats om avbokning/minskning av antal gäster sker senare än två timmar innan ankomst. Avbokning för sällskap på 8 personer eller fler kan endast göras per telefon till restaurangen på nummer 08 – 24 66 40.

Uteservering:

Det är ej möjligt att reservera bord ute på uteserveringen.

 

Kom i tid:

Bordsbokningen förfaller om ni ej har anlänt 20 minuter efter bokningens start. Om vi ej kan sälja bordet till andra gäster så blir ni debiterade enligt punkt ”Avbokning”.
 
________________________________________

 

Integritetspolicy

Belgobaren tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet och integritet av de som våra gäster lämnar till oss eller som vi får på annat sätt. Denna integritetspolicy gäller för alla de personuppgifter som behandlas av Belgobaren.
Belgobaren behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Personuppgiftsansvarig

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Beergarden AB kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Du har också rätt att framföra klagomål avseende Beergarden AB:s hantering av personuppgifter till Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig är:

Beergarden AB (org. nr. 556899-8941)
Bryggargatan 12
SE-111 21 Stockholm

Tel: +46 (0) 8-24 66 40
Mail: linda@belgobaren.se

Datainsamling

I samband med att en gäst beställer eller nyttjar en tjänst som Belgobaren tillhandahåller samlar Belgobaren in vissa personuppgifter om gästen. Vi samlar in personuppgifter som våra gäster därvid lämnar på vår webbplats, via telefon eller via e-mail. Detta innefattar information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter.

Vi kan även komma att registrera uppgifter om våra gästers önskemål (till exempel vilken typ av rum gästen bott på eller viken specialkost gästen önskar) och om våra gästers vanor och intressen – t.ex. via sociala medier – i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna erbjuda dem en bättre upplevelse av Belgobarens tjänster och relevanta erbjudanden (till exempel om gästen är intresserad av mat och dryck eller viss typ av underhållning).

Samtycke

Genom att en gäst godkänner vår integritetspolicy och webbplatsvillkor, genom att kryssa i för avsett ändamål tillhandahållen ruta på Belgobarens webbsida, samtycker gästen till att Belgobaren (Beergarden AB) samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med vad som framgår av dessa villkor. Om personuppgifter avser någon som är under 16 år krävs vårdnadshavarens samtycke.

Den rättsliga grunden för Belgobaren behandling av personuppgifter är således den registrerades samtycke.

Gäster kan när som helst återkalla sitt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av gästers personuppgifter genom att kontakta Belgobaren på linda@belgobaren.se, varpå Belgobaren kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Gäster kan också begära att Belgobaren inte behandlar gästens personuppgifter för marknadsföringsändamål. Gäster görs dock uppmärksamma på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av tjänster du beställt) men kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Belgobaren inte längre kan tillhandahålla dessa.

Var vi lagrar gästers personuppgifter

Belgobaren lagrar personuppgifter i överensstämmelse med dessa villkor och gällande lagstiftning.
Belgobaren kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES. I den mån så sker är det på Belgobarens ansvar att säkerställa att relevanta avtal om dataöverföring upprättas med sådana underleverantörer.

Belgobaren använder personuppgifter för att:

  • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna vi erbjuder.
  • Bearbeta gästers bokningar och beställningar av tjänsterna.
  • Kontakta gäster via t.ex. mobila applikationer eller e-mail eller för att avisera om bokningsstatus eller information som ansluter till bokningen före, under och efter vistelsen.
  • Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta gäster i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna som vi erbjuder.
  • Underlätta vid framtida bokningar av tjänster.
  • Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna vi erbjuder.
  • Informera våra gäster om erbjudanden och kampanjer från Belgobaren samt våra samarbetspartners.
  • Skicka nyhetsbrev.
  • Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.

Vilka delar Belgobaren uppgifterna med?

Belgobaren kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Belgobaren annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Belgobaren kan även komma att lämna ut personuppgifter till de underleverantörer som Belgobaren anlitar för att tillhandahålla respektive marknadsföra sina tjänster. Sådana underleverantörer behandlar personuppgifterna endast för Belgobarens räkning och i enlighet med Belgobarens instruktioner.

Hur länge sparar Belgobaren dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, och för att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till sju år från din senaste vistelse hos oss.

Vid överlåtelse

Om Belgobaren säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan gästers Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Beergarden AB/Belgobaren
Stockholm 25 april 2018